BAŞVURU İÇİN GEREKBELGELER
 
a) Öğrenciler için Başvuru Formu (aşağıya çıkarılmıştır.)
b) Lise diplomasının aslı ve Konsolosluk veya noter onaylı, İngilizce veya Türkçe tercümesi,
c) Adayların, lisede aldıkları dersler/notları gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptin Konsolosluk veya noter onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi,
d) Harran Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi’nin
7.maddesinde geçerliliği kabul edilen sınav sonuç belgesinin onaylı tercümesi,
e) 4.5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (2 adet)
 
Not:    1- Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapılacakr.
2- Aynı anda birkaç Fakülteye başvuru yapmak isteyenler her bir başvuru için istenilen tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlayarak başvuru yapabilirler.
 
DEĞERLENDİRME
 
Üniversitemiz Fakültelerine  2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında yurtdışından kabul edilecek lisans öğrencilerinin başvuru, kabul ve koşullarında; “Harran Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi” http://ogrenci.harran.edu.tr/files/ydısıyonetmelik.dot hükümleri uygulanır, ve sonuçlar www.harran.edu.tr web sayfasında aşağıda belirtilen tarihlerde yayımlanır.
 

HABERLER

Uluslararası Öğrenci
Koordinatörlüğü