BAŞVURU İÇİN GEREKBELGELER
 
a) Öğrenciler için Başvuru Formu (aşağıya çıkarılmıştır.)
b) Lise diplomasının aslı ve Konsolosluk veya noter onaylı, İngilizce veya Türkçe tercümesi,
c) Adayların, lisede aldıkları dersler/notları gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptin Konsolosluk veya noter onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi,
d) Harran Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi’nin
7.maddesinde geçerliliği kabul edilen sınav sonuç belgesinin onaylı tercümesi,
e) 4.5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (2 adet)
 
Not:    1- Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapılacakr.
2- Aynı anda birkaç Fakülteye başvuru yapmak isteyenler her bir başvuru için istenilen tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlayarak başvuru yapabilirler.
 
DEĞERLENDİRME
 
Üniversitemiz Fakültelerine  2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında yurtdışından kabul edilecek lisans öğrencilerinin başvuru, kabul ve koşullarında; “Harran Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi” http://ogrenci.harran.edu.tr/files/ydısıyonetmelik.dot hükümleri uygulanır, ve sonuçlar www.harran.edu.tr web sayfasında aşağıda belirtilen tarihlerde yayımlanır.
 
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabulü Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi  
 
Sonuç İlan
Tarihi
Kesin Kat Tarihi Yedek Kat Tarihi
 
Başlanç
 
Bitiş
 
Başlanç
 
Bitiş
 
Başlanç
 
Bitiş
 
Başlanç
 
Bitiş
01.08.2016 26.08.2016 31.08.2016 02.09.2016 06.09.2016 07.09.2016 09.09.2016 20.09.2016 21.09.2016
 

HABERLER

Uluslararası Öğrenci
Koordinatörlüğü