Başvuru tarihi 17. 11. 2016 kadar uzatılmıştır. İstenilen belgeler ektedir.
1. Başvuru Formu

Kayıt, Kabul ve Öğrenci Şartları
a) Müracaat Formu, Yurt Sözleşmesi, Taahhütname (Hepsi eksiksiz, doğru ve okunaklı bir şekilde Türk dilinde doldurulacak)
b) Nüfus kimlik cüzdanı örneği/pasaport/ikamet
c) Öğrenci olduğuna dair devam ettiği okuldan alacağı öğrenci belgesi
d) 2 adet fotoğraf
e) Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğuna dair hekim raporu
f) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil ve adli sicil arşiv belgesi (18 yaşından büyükler için)
Not: Son iki belge ileride istendiği takdirde getirilmesi zorunludur. 


Başvuru belgelerin teslim edilmesi gereken adres: 

Osmanbey Kampüsü, Merkezi Derslikler Binası, Birinci Kat, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlük Odası, 

Teslim Saatleri: 08.15-16.45

HABERLER

Uluslararası Öğrenci
Koordinatörlüğü

Duyuru Arşivi için Tıklayınız...

Haber Arşivi için Tıklayınız...