Üniversitemiz bünyesinde kurulan ve henüz çok genç olan kulüplerimiz faaliyetlerini sergilemeye başladılar. 
Üniversitemiz senatosunun, 22 Mayıs 2002 tarih ve 2002-10 sayılı oturumunda kabul edilen “Harran Üniversitesi Öğrenci Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Yönergesi” uyarınca üniversite bünyesinde öğrenci kulüpleri kurulmuştur.
Kulüplerin amacı, öğrencilerin bireysel yeteneklerini tanımalarına zemin hazırlamak, yetenekleri doğrultusunda yaratıcı duygu ve düşüncelerinin ortaya çıkmasına yardım etmek ve geleceğe hazırlanırken daha geniş bir dünya görüşü kazanmalarını sağlamaktır. Açılacak kurslar ve düzenlenecek seminerler vb. etkinliklerle, hem okul döneminde hem de okul sonrasında bireyler arası dayanışmayı güçlendirmek de kulüplerin hedefleri arasındadır. 
Bilişim Topluluğu
Web: www.harranbilisim.org
  Yrd.Doç.Dr.Nurettin BEŞLİ (Mühendislik Fakültesi) 
  Arş.Gör.Mehmet Emin TENEKECİ(Mühendislik Fakültesi) 
  Arş.Gör.Serdar ÇİFTÇİ (Mühendislik Fakültesi) 
 
Atatürkçü Düşünce Kulübü
  Doç.Dr. Fügen GÖZ (Sağlık Yüksekokulu) 
 
Biyoloji Kulübü
  Yrd.Doç.Dr. Çiğdem KÜÇÜK (Fen-Ed.Fak.Biyoloji Bölümü )
-
Doğa ve Çevre Kulübü
  Öğretim Gör. Ö.Sait KILIÇ (Bozova Meslek Yüksekokulu )
 
Ekonomi Kulübü
  Arş.Gör. İhsan KURAN (İktisadi ve İdari Bil.Fak.)
 
Folklor ve Dans Kulübü
  Okt. Emine GÖZEN(S.K.S. Daire Bşk.)
 
Fotoğraf Kulübü
  Doç.Dr.Mehtap Gül ALTAŞ (Veteriner Fakültesi)
  Yrd.Doç.Dr. Hasan HALİLOĞLU (Suruç Meslek Yüksekokulu)
 
Geleneksel Türk Müziği Kulübü
  Arş.Gör. Hüseyin AKPINAR (İlahiyat Fakültesi)
 
Gezi Kulübü
  Ali AKAY (Akçakale Meslek Yüksekokulu)
 
Görsel Sanatlar Kulübü
  Arş.Gör. H. Kübra ERGİN (Fen-Ed.Fak.Resim İş Öğr.Böl.)
 
Şiir Kulübü
  Yrd.Doç.Dr. Levent BİLGİ (Fen Edb.Fak.Türk Dili ve Edb.Böl.)
  Ali SÖZER (Fen Edb.Fak.Türk Dili ve Edb.Böl.)
 
Müzik Kulübü
  Öğr.Gör Gökhan YALÇIN (Fen-Ed.Fak.MüzikÖğr.Böl.)
  Öğr.Gör Adnan TAPUCU (Fen-Ed.Fak.MüzikÖğr.Böl.)
-
Teknik Bilimler Kulübü
  Okt. Mustafa Ünal BOYRAZ (Veteriner Fakültesi)
-
Tenis Kulübü
  Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN (Ziraat Fakültesi)
-
Toplumsal Duyarlılık Kulübü
  Prof.Dr. Zeynep ŞİMŞEK (Tıp Fakültesi - Sağlık Hiz.
M.Y.O)
   Üniversitemizin Sportif Faaliyetleri Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza bağlı Spor Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerimizin ders dışında kalan zamanlarının değerlendirilmesi, beden ve ruh sağlığının dengeli bir şekilde gelişmesine ve korunmasına yardımcı olmak amacıyla spor faaliyetlerinin organize edilmesine, Üniversitemiz akademik ve idari personelinin de spor tesisleri ve hizmetlerinden yararlanabilmesi için olanaklar sağlamaya çalışmaktadır. 
1-Spor Şöleni organizasyonu 

2-Üniversitelerarası spor yarışmaları, 
a)Halkoyunları 
b)Futbol 
c)Voleybol 
d)Basketbol 

3- Spor Kulübü faaliyetleri, 

Spor Kulübüne bağlı olarak faaliyet gösteren kano takımımızda 1 bayan ve 2 erkek öğrencimiz Milli Takım sporcusudur. 
1 adet kapalı spor salonu 
2 adet basketbol sahası 
1 adet tenis kortu 
3 adet tenis kortu 
2 adet basketbol sahası 
1 adet çim futbol sahası 2 adet basketbol sahası 
2 adet voleybol sahası 
1 adet tenis kortu 
1 adet futbol sahası 
1 adet Kapalı Yüzme havuzu ve Fitness Salonu