Öğrenci Temsilcileri Konseyi

Üniversitemizde öğrencilerin eğitim-öğretim ve sosyo-kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin görüş ve önerilerinden yararlanmak amacıyla oluşturulan öğrenci konseyi, her yıl öğrencilerin seçimiyle yenilenmektedir. Öğrenci Konseyi Başkanı, Rektörün çağrısı üzerine zaman zaman Üniversite Senatosu ve diğer kurullara katılarak öğrencilerin görüş ve önerilerini sunar.
 
 
Öğrenci Konseyi Başkanı
Osman KABASİN (Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği Böl.)
 
Öğrenci Konseyi Genel Sekreteri
Saidnur ALLAHVERDİ (Tıp Fakültesi)
 
·         Kemal OĞUZ (Ceylanpınar M.Y.O. - Sayman)
·         Hakan TURAN (İkt. veİd. Bil Fakültesi - Eğitim Sor.)
·         Abdullah YAKICI (Hilvan M.Y.O. - SKS Sor.)
 
ÖĞRENCİ KONSEYİ DENETLEME KURULU
·         Saidnur ALLAHVERDİ (Tıp Fakültesi)
·         Osman KABASİN (Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği Böl.)
·         Hakan TURAN (İkt. veİd. Bil Fakültesi - Eğitim Sor.)
 
ÖĞRENCİ KONSEYİ KURULTAY DİVAN KURULU
·         İsmail ŞEMİN (Veteriner Fakültesi - Başkan)
·         Mustafa TEYMUR (Ziraat Fakültesi - Başkan Yrd.)
·         Mehmet DOĞAN (Mühendislik Fakültesi - Başkan Yrd.)