Üniversiteye başvuran ve/veya kayıt hakkı kazanan Kendi imkânlarıyla öğrenim görecek uluslararası öğrenciler;

a) Başvuru koşullarında belirtilen belgeleri ilgili birime vermekle,
b) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmakla ve gerekli belgeleri almakla, şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri 15 gün içinde ilgili Birimine bildirmekle,
c) İkamet tezkerelerini yenilemek için tezkerelerde yazılı sürenin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgeleyerek mahallin emniyet makamlarından yenisini almakla,
ç) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmişlerse, ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla,
d) İkamet adreslerini değiştirmişlerse, bu değişiklikleri 48 saat içinde üniversiteye, ayrıldıkları ve adreslerini naklettikleri yerlerin mahalli emniyet makamlarına bildirmekle yükümlüdür.