ULUSLARARASAI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 
Üniversitemizin uluslararasılaşmasına katkı sağlamak, uluslararası öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerine yardımcı olmak ve uluslararası öğrenci hareketliliğini koordine etmek amacıyla Harran Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak kurulan Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, üniversitemizin dışa açılan pencerelerinden biridir.

Sınırların ortadan kalktığı günümüz dünyasında farklı kültürlerle Üniversitemizin iletişimine aracılık eden Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, başvuru işlemlerinden mezuniyetlerine kadar geçen sürecin tamamında uluslararası öğrencilere rehberlik hizmeti sunmaktadır. Üniversitemize hangi yol ve amaçla gelirse gelsin uluslararası bütün öğrencilerin en aktif kullandığı birimlerin başında gelen Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, hâlihazırda onlarca ülkeden gelen yüzlerce öğrencinin oryantasyonun; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkileşimlerinin ve ilgili araştırma geliştirme çalışmalarının da yürütücüsü durumundadır.

Üniversitemizde uluslararası öğrenci kontenjanı her geçen gün artırılmakta; uluslararası öğrencilerin temel ihtiyaçlarıyla ilgili gerek üniversitemizdeki gerekse şehirdeki şartlar günden güne iyileştirilmektedir. Bununla beraber bir danışma merkezi statüsünde olan Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, yurt dışından gelen misafir öğrencilerimizin sorunsuz ve başarılı bir yükseköğrenim süreci geçirmeleri için ihtiyaç duyulan her türlü alt yapıyı sunacak birikim, kalite ve yeterliliktedir. Sevdiren, kolaylaştıran, yol gösteren ve özendiren çalışma prensibine sahip personeliyle üniversitemizin yüz akı birimlerinden biri olan Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğümuz her gün büyük bir heyecan ve azimle yeni yol arkadaşlarını beklemektedir.