EK 2. Yerleştirme Sonuçları Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar” Online Başvuru ve Yerleştirme Sistemine kendisine ait kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapıp yerleştirme sonucunu görüntüleyebilir.
 
EK 2. Yerleştirme  Online Ön Kayıt Tarihleri 19 Eylül 2023 – 22 Eylül 2023
Yurtiçinde İkamet Eden Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Kesin Kayıt Tarihleri 19 Eylül 2023 – 22 Eylül 2023
Yurtdışından Gelecek Adaylar İçin Kesin Kayıt Tarihleri(Pasaport kayıtlarından Türkiye’ye “Giriş Tarihi” esas alınacaktır) 19 Eylül 2023 – 02 Şubat 2024
 
Not 1. Online Ön Kayıt Tarihleri arasında sistemden kaydını yapmayan öğrenciler kayıt hakkını kaybedecektir.
Not 2. Ön Kayıt yapanların yukarıda belirtilen kesin kayıt tarihleri arasında aşağıda talep edilen evraklarıyla gelmedikleri takdirde kayıt hakkını kaybedeceklerdir.
 

Kesin Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

a) Lise diploması (aslı veya noter onaylı tercümesi ) ve denklik belgesinin aslı (Denklik belgesini sunamayanların kayıtları “şartlı kayıt” şeklinde yapılır. Bir eğitim-öğretim yılı sonunda denklik belgesini sunamayanların kaydı silinir.)

b) Adayların, lisede aldıkları dersler/notları gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerin, Konsolosluk veya noter onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi,

c) Eğer varsa sınav belgesi veya 7. Maddenin (a) bendinde yer alan sınav belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği yada Konsolosluğundan onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi,

d) 4 adet biyometrik fotoğraf,

e) Öğrenim vizesi bulunan pasaportun onaylı fotokopisi (istenen yabancı vatandaşlar için),

f) TÖMER’ den alınmış C1 Türkçe dil seviyesi belgesine sahip olanların belgelerini kayıt esnasında teslim etmesi gerekir. Yüksek öğretim kurumlarının (Yunus Emre Enstitüsü, YTB ve MEB dahil) C1 düzeyinde TÖMER belgesi geçerlidir. Türkçe Dil Yeterlilik belgesine sahip olmayan öğrencilerin Üniversiteye şartlı kayıt kabulleri yapılarak bir yıl izinli sayılırlar. Bu süre sonunda Türkçe Dil Yeterlik Belgesini getirmesi halinde Üniversiteye kesin kayıtları yapılır. Bir yılın sonunda dil yeterlik belgesini alamayan öğrenciye bir yıl daha verilir. İkinci yılın sonunda da dil yeterlik belgesini alamayan öğrencilerin Üniversiteyle ilişiği kesilir. Türkçe eğitim veren Lise/Yüksekokul/Fakültelerde en az 2 yıl örgün eğitim almış ve derslerinde başarılı olmuş veya mezun yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe dil belgesi istenmez.

g) T.C. vatandaşı olup yurtdışında Açık öğretimden mezun olanlar için; "Yurda Giriş-Çıkış Belgesi",

h) Sonrada Türk Vatandaşı olanlar için; "Aile Nüfus Kayıt Örneği",

i) Türk vatandaşlığından çıkanlar için Mavi/Pembe kart,

j) Uluslararası Sınav Sonuç Belgelerinin doğrulaması adaya aittir. Kesin kayıt esnasında Uluslararası Sınav Sonuc Belgesinin doğrulanmaması durumunda uluslararası sınav sonuç belgesi geçersiz sayılacak ve aday kesin kayıt hakkını kaybedecektir. 

k) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik veya yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemler iptal edilir ve haklarında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur.

l) Üniversiteye yerleşme hakkı kazanan aday, Üniversiteye kesin kayıt yapıp yapmamasına bakılmaksızın, ek yerleştirmeden faydalanamaz.

EK 2. Yerleştirme Sonuçları Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar” Online Başvuru ve Yerleştirme Sistemine kendisine ait kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapıp yerleştirme sonucunu görüntüleyebilir.

EK 2. YERLEŞTİRME SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ…