2021- 2022 Eğitim- Öğretim yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Yerleştirme Sonuçlarını Görüntülemek İçin Tıklayınız

 
Kayıt Takvimi
 
1.
Yurtiçinde İkamet eden ve Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar İçin Kayıt Tarihleri:           
                        6 Eylül 2021-10 Eylül 2021
 
Açıklama: 2021- 2022 Eğitim- Öğretim yılı yurtiçinde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtları: Harran Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlük Ofisinde yapılacaktır. Koordinatörlüğümüz; yoğunluk olması halinde randevulu sisteme geçiş yapabilecektir. Kesin kayıtların yapılacağı adres: Harran Üniversitesi, Osmanbey Kampüsü, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, Haliliye/Şanlıurfa.  Google Map: https://goo.gl/maps/LVFzWbY77TSW1ENP8
 
 


2. Yurtdışında İkamet eden ve Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar için
            
            Online Geçici Kayıt: 6 Eylül 2021-10 Eylül 2021
 
Açıklama: Başvuru Sisteminde (https://obs.harran.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx) kullanıcı adı ve şifresi ile Online olarak Geçici Kayıt kesinleştirmesi yapılmalıdır. Yurtdışından bulunan ve Geçici Kayıtlarını Online yapanların kesin kayıt için en geç 04 Şubat 2022 tarihine kadar aşağıda talep edilen evrakların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekir.


Not: Yurtdışından gelecek olan Adaylar, "Online Geçici Kayıt" yapmış ise kesin kayıt esnasında Türkiye'ye pasaport giriş tarihlerine bakılacaktır. Türkiye'ye pasaport giriş tarihleri Yerleştirme 'den önce ise bu hakkatan faydalanamazlar.  Yurtiçinde ikamet eden bütün yabancı uyruklu adaylar hak kaybına uğramamaları için 6 Eylül 2021-10 Eylül 2021 tarihleri arasında üniversiteye bizzat gelip kesin kaydını yapması gerekir.
 
 
 
Kayıt İşlemleri Madde 10-
(1) Başvuru yerleştirme sonuçları, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından ilan edilir.
(2) Kayıtlar ilgili birimlerce yapılır. Süresi içinde kayıt yaptırmayanlar, hakkını kaybetmiş sayılırlar.
(3) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:
a. Lise diploması (aslı veya noter onaylı tercümesi ) ve denklik belgesinin aslı (Denklik belgesini sunamayanların kayıtları “şartlı kayıt” şeklinde yapılır. Bir eğitim-öğretim yılı sonunda denklik belgesini sunamayanların kaydı silinir.)
b. Adayların, lisede aldıkları dersler/notları gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerin, Konsolosluk veya noter onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi,
c. Eğer varsa sınav belgesi veya 7. Maddenin (a) bendinde yer alan sınav belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği yada Konsolosluğundan onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi,
d. Eğer varsa Türkçe dil yeterlik belgesinin aslı yada noter veya T.C. Büyükelçiliğinden/Konsolosluğundan onaylı tercümesi(bu belgeye sahip olmayanlar yabancı uyruklu öğrenciler için bu yönergenin 11 Maddesi uygulanır. Başvurusu kabul edilen aday Türkçe dil yeterlik belgesini ibraz edememesi durumunda Madde 11’deki esaslar dikkate alınır.
e. 4 adet biyometrik fotoğraf,
f. Öğrenim vizesi bulunan pasaportun onaylı fotokopisi (istenen yabancı vatandaşlar için),
g. Öğrenci katkı payı ücretinin ödendiğini gösteren makbuz(eğer C1 sertifikasına sahip olup da eğitim öğretime başlayacak öğrenciler için),
(4) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, her dönemin başından itibaren bir ay içinde genel sağlık sigortası primlerini ödemeleri şarttır.
(5) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik veya yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemler iptal edilir ve haklarında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur.
(6) Üniversiteye yerleşme hakkı kazanan aday, Üniversiteye kesin kayıt yapıp yapmamasına bakılmaksızın, ek yerleştirmeden faydalanamaz.

Not: Türk vatandalığından çıkanlar mavi kart, Türk soylu olup yabancı vatadaşlığına sahip olanlar veya yabancı vatandaşı olup Türk vatandaşlığına geçenlerin nüfus kağıt örneği (annesi ve babasının bilgilerinin dahil olduğu) getirmesi zorunludur. Türk vatadandaşı olup yurtdışında açık öğretim lisesini bitirenler, eğitim süresince yurtdışında bulunduğuna dair "Pasaport Giriş ve Çıkışları" veya e-devletten "Yurda Giriş ve Çıkış Belgesi" kayıt esnasında getirmleri zorunludur.