SURİYE ORTAK BURS PROGRAMLARI
Başvuru Tarihleri: 28 Eylül-6 Ekim 2021 tarihleri arasında tbbs.turkiyeburslari.gov.tr adresi üzerinden alınacak.
Başvuru şartları:
• Lisans ve ön lisans adayları için 01.01.2000 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak,
• Türkiye’de bir üniversiteye 2021 yılında lisans veya ön lisans programlarında öğrenim görmek üzere kayıt yaptırmış olmak,
*Öğrencilerin başvuru esnasında aktif öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi ve ders kaydı yaptığını gösterir belge yüklemesi gerekmektedir, bu belgeleri yüklemeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Genel Şartlar:
• Türkiye Bursları seçimleri, akademik ve sosyal başarı esasına dayanmaktadır. Bu nedenle başvurduğunuz programın akademik şartlarını sağlamanız gerekmektedir.
• Başvuru yapılan düzeyde daha önce Türkiye Cumhuriyeti’nin herhangi bir kamu kuruluşundan burs alanlar/almış olanlar Türkiye Burslarından faydalanamazlar.
• Adayların Türkiye’deki eğitimine engel teşkil edecek herhangi bir sağlık probleminin, kronik rahatsızlığının olmaması gerekmektedir.
• Türk vatandaşlığı olan veya çifte vatandaş olan adaylar başvuru yapamazlar.
• Adaylar kayıtlı oldukları üniversite ve bölümlerde burslandırılmak üzere değerlendirilecektir.