HARRAN UNIVERSITY
Quotas of Foreign Students for the 2016-2017 Academic Year:
 
Programın Adı
 
Name of Programme
 
re
Duration
 
Kontenjan
Quota
Özel Koşullar
Requirements
& Explanations
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
(ŞANLIURFA)
 
HARRAN UNIVERSITY (SANLIURFA)
     
Fen-Edebiyat Fakültesi Faculty of Sciences and Arts      
Arkeoloji Archaeology 4 3  
Biyoloji Biology 4 2  
Coğrafya Geography 4 4  
Coğrafya (İÖ) Geography (EP) 4 4  
Matematik Mathematics 4 3  
Sosyoloji Sociology 4 4  
Tarih History 4 5  
Tarih (İÖ) History (EP) 4 5  
Türk Dili ve Edebiyatı Turkish Language and Literaturee 4 4  
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Faculty of Economics and
Administrative Sciences
     
İktisat Economics 4 2 46
İşletme Management 4 2 46
Kamu Yönetimi Public Administration 4 2 46
Maliye Public Finance 4 2 46
İlahiyat Fakültesi Faculty of Theology      
İlahiyat Theology 4 12 121, 708
Mühendislik Fakültesi Faculty of Engineering      
Bilgisayar Mühendisliği Computer Engineering 4 5 46
Çevre Mühendisliği Environmental Engineering 4 3 46
Gıda Mühendisliği Food Engineering 4 2 46
İnşaat Mühendisliği Civil Engineering 4 6 46
Makine Mühendisliği Mechanical Engineering 4 5 46
Makine Mühendisliği (İÖ) Mechanical Engineering (EP) 4 5 46
p Fakültesi Faculty of Medicine 6 3  
Veteriner Fakültesi Faculty of Veterinary Sciences 5 3  
Ziraat Fakültesi Faculty of Agriculture      
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Soil Science and Plant Nourishment 4 2 46
 
 
 
Yukarıdaki tablo ve aşıda belirtilen koşul ve açıklamalar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasından anmıştır.Yukarıdaki tabloda belirtilen Koşul ve Açıklamala
 
Bk. 46. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
See 46. A one-year English Language Preparatory Program is offered for students wishing to attend English Language course within the available quota. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study required for graduation shown in the columns for education period.
 
Bk. 121. Bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Arapça yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
See 121.  One-year  Arabic  Language preparatory program is  compulsory. The  duration  of  the  preparatory program is not included in the total number of years of study required for graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in the Arabic Language exemption test can directly begin the first year of their program. Students are subject to the provisions of “Regulat ions on Foreign Language Teaching in Higher Education Institutions and the Principles that will be followed in Foreign Language Teaching”.
 
Bk. 708. Bu programdaki öğretim dili en az %30 Arapça'dır.
See 708. At least 30% of the instruction of this course is given in Arabic.